Регистраия на фирма

Регистрация на фирма – необходимите отправни точки и документи

Статирането на ново бизнес начинание безспорно предполага много труд, не по-малко ентусиазъм и редица изисквания и законови положения, пред които всеки собственик следва да се изправи. Процесът по регистрация на фирма е едно от първите неща, с които е наложително да се запознаем в детайли. Днешната статия е посветена именно на този въпрос – ако за вас темата представлява интерес, то с радост ще ви предоставим необходимата информация.

Необходими стъпки, които следва да предприемем при регистрация на фирма

За да сведем до минимум риска от объркване и допускането на грешки и пропуски, сме се постарали синтезирано да ви предоставим най-важните опорни пунктове, които ще ви помогнат да стартирате своето бъдещо начинание.

Говорейки за регистрация на фирма, първо следва да се спрем на разликите между двата най-популярни типа дружества – ООД и ЕООД.

За ЕООД говорим тогава, когато фирмата бива собственост на едно лице. При ООД дружествата тези лица биха могли да бъдат две или повече. Нужно е да се отбележи, че управителите на фирмата, от своя страна, биха могли да са толкова, колкото е необходимо, като това не касае вида управленческа структура. Трябва да знаете, че процесът по регистрация на фирма може да се осъществи чрез подаване на необходимите документи на хартиен носител в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Пред вас съществува и опцията за електронно подаване на необходимата документация – това е възможно при наличието на електронен подпис на управителя и стъпките могат да се задвижат или еднолично от него, или от негов представител юрист.

В какво се изразява цялата процедура по регистрация на фирма и какви документи са ни необходими?

Споменавайки регистрация на фирма, е редно да отбележим какви именно са необходимите документи, без които начинанието би било немислимо.

Управителят или управителите следва да изготвят Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Протокол-решение на едноличния собственик или протокол от учредителното събрание са другите важни документи, както и образец от подписите на управителите. Юрист щателно ще ви посъветва и информира относно останалите необходими декларации. Съществено е да знаете, че трябва да откриете капитална сметка в банка по ваш избор и да предоставите документа от осъществяването на тази стъпка – всеки процес по регистрация на фирма изисква откриването на отделна сметка, която да обслужва бъдещото бизнес начинание. Към комплекта с документи трябва да прикрепите и вносна бележка, удостоверяваща направеното стартово инвестиционно вложение.

При изрядност и наличност на необходимите документи, самият процес по регистрация на фирма следва да бъде завършен в рамките на 2-3 работни дни след подаването на документацията към съответните вписващи органи. Следвайки стъпките по регистрация на фирма, вие не след дълго ще се радвате на нов личен бизнес.