Регистрация на фирма е първата стъпка към следващия ви успешен бизнес

Безспорно живеем във времето на предприемачеството и безброй възможности – сега, повече от всякога, човек би могъл да претвори идеите си в собствен бизнес, за който да се погрижи и да развие.

Ако сте сред онези, които бликат от хрумвания и вече в главата си имат ясна визия за това в каква сфера биха искали да развият потенциала си и да вложат ресурсите и уменията си, то безспорно следва да се поинтересувате от въпроса, свързан с регистрация на фирма.

Процесът по регистрация на фирма, по своему, не е сложен, но мнозина от бъдещите предприемачи нямат и бегла представа откъде именно да започнат. Наясно сме, че тази така важна и определяща по-нататъшното развитие на бизнеса ви стъпка е вероятно да звучи стряскаща и извънредно объркваща – ето защо в днешната статия изясняваме някои от ключовите детайли. Убедете се, че процесът по регистрация на фирма не е нищо сложно и трудоемко – единственото, което следва да направите и за което зорко да съблюдавате, е да сте изрядни от документална гледна точка, за да се задвижи регистрацията своевременно и безпрепятствено.

Регистрация на фирма – откъде да започнем?

Както упоменахме и по-горе, най-важното разбира се, е да имате в съзнанието си избистрена и изяснена бизнес концепция, която да следвате. След като сте отделили време и усилия в това да проучите пазара, да се насочите към правилната бизнес ниша и имате идея как да действате организационно, следващата логична стъпка, към която следва да пристъпите, е именно регистрация на фирма. Как става това?

Вероятно първо следва да изясним разликата между абревиатурите ЕООД и ООД – въпрос, който е доста неясен за мнозина от тепърва прохождащите и навлизащите в материята предприемачи. Най-просто казано, това дали фирмата ви ще бъде регистрирана като ЕООД или ООД, зависи от това дали тя ще има един или повече собственици. Едноличната собственост се окачествява като ЕООД, а ако фирмата има за собственици двама или повече съдружници, то тогава тя фигурира в регистъра като ООД.

Този казус по никакъв начин не засега броя на управителите – те биха могли да бъдат толкова, колкото собственикът или собствениците сметнат за необходимо.

Процесът по регистрация на фирма предполага да разполагате с няколко изрядни документа – съветваме ви да обърнете детайлно внимание на документацията, преди да пристъпите към заявяване на регистрация на фирмата ви. Така ще си осигурите бърз и безпроблемен процес по вписване.

Всяка фирма разбира се изисква своя вложителски капитал. Задължително условие е да откриете банкова сметка, която да обслужва бъдещата ви фирма, в банка, която е най-удобна за вас и която в пълнота обслужва бизнес интересите ви. След откриването на сметка, следва да вложите и началния капитал на фирмата.

Стъпките по регистрация на фирма не са никак сложни, ако преди това сте проучили добре всичко онова, което ще се изисква от вас за предоставяне като информация и документи. Консултирайте се с адвокат, за да избегнете допълнителни неуредици и неясноти.